VA-skulden – sanning eller myt?

I rapporten ”VA-skulden – sanning eller myt?”, görs en fördjupad analys av det svenska vatten- och avloppsledningsnätets status, och möjliga strategier för en långsiktigt hållbar förvaltning av VA-infrastrukturen pekas ut. Av rapporten framgår att det finns tydliga skillnader mellan olika kommuntyper när det gäller skicket på VA-systemet. Störst utmaningar finns i gruppen kommuner med en historiskt svag befolkningsutveckling. Rapporten är författad i januari 2014 av WSP Analys & Strategi.

Ladda ner i fulltext