Rusta upp VA-näten – med rätt ekonomiska förutsättningar

Rusta upp VA-näten – med rätt ekonomiska förutsättningar

Brist på investeringar skapar en underhållsskuld som leder till opålitliga VA-system med läckor, förorenat vatten och sinande kranar som följd. Behoven och kostnaderna skiljer sig åt i olika delar av Sverige, och VA-aktörerna behöver få bättre förutsättningar för att kunna hantera och förebygga framtidens VA-utmaningar.

De svenska VA-ledningarna byts i snitt ut var 260:e år, men den tekniska livslängden uppgår till cirka 100 år. Underhållet skjuts med andra ord på framtiden. Om landets kommuner fortsätter att underinvestera i VA-systemen kommer det bli betydligt dyrare i framtiden. 

”En stor del av problemet är att kommuner inte får fondera pengar längre än tre år.”

Förutom att vi skapar en gigantisk underhållsskuld som växer exponentiellt så får vi ett opålitligt VA-system med läckor, förorenat vatten och sinande kranar som följd. 

Idag finns inte rätt förutsättningar för kommunerna att lösa finansieringen. Samtidigt är kommunerna ensamt ansvariga för upprustning och förnyelse av sina VA-nät. Långt ifrån alla klarar av den kostnaden.

En stor del av problemet är att kommuner inte får fondera pengar längre än tre år. Men investeringsbehoven i VA-näten är större och mer långsiktiga än vad som kan planeras på tre års sikt. Vi menar att lagstiftarna måste sträcka ut den perioden betydligt så att kommunerna kan öka underhållet och långsiktigt bygga bort problemen.