Utse en myndighet

Utse en myndighet som tar ansvaret för vattenfrågor

Ansvaret är idag splittrat på över 20 myndigheter. En myndighet skulle kunna hantera frågan och skapa bra VA-nät, oavsett var man bor. 

Uppgiften till en sådan myndighet skulle vara ett helhetsansvar och kontroll på livslängden på VA-näten samt vilka investeringsbehov som finns. Myndigheten följer utvecklingen, samlar in data och statistik över det svenska VA-nätet, samt fungerar som stöd för kommuner och regering i vattenfrågor. 

Boverket skulle till exempel kunna vara den samordnare och kontrollmyndighet som ger kommunerna stöd, men också ställer krav och följer upp.